Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Pameran Ukiran Kayu: Penghargaan

Pameran Ukiran Kayu

Penghargaan

Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan pameran atas talian ini, khususnya kepada;

  • Dr Khasiah Zakaria, Ketua Pustakawan
  • En Mahadie Abdul Latif, Unit Arkib
  • En Mohammad Anis Abdul Samad, Akademi Pengajian Melayu
  • Kakitangan Muzium Seni Asia, Universiti Malaya
  • Jawatankuasa Pameran, Perpustakaan Universiti Malaya

Pernyataan Hak Cipta

Tujuan pameran atas talian ini adalah semata-mata untuk tujuan pendidikan dan penyelidikan. Karya-karya ini mungkin berada dibawah akta hakcipta. Sekiranya ingin menggunakan mana-mana hasil daripada karya tersebut, adalah menjadi tanggungjawab pemohon untuk mendapatkan kebenaran dan persetujuan daripada pihak yang terlibat.

Disusun oleh;

  • Siti Mawarni Salim, Unit Arkib
  • Ilina Syazwani Musa, Bahagian Sistem Maklumat
  • Aimi Ihsan Zaidi, Bahagian Kemahiran Maklumat