Skip to Main Content

Pengajian Melayu | Malay Studies: Utama

Panduan sumber dalam Pengajian Melayu

Selamat DatangLaman ini menyediakan panduan terhadap sumber rujukan dalam Pengajian Melayu di Universiti Malaya  dalam format bercetak dan digital. Ia dibangunkan berdasarkan keperluan kursus-kursus yang dijalankan di Akademi Pengajian Melayu (APM). Fokus kandungannya adalah berdasarkan 5 bidang utama iaitu Bahasa Melayu, Kesusasteraan Melayu, Linguistik, Sosiobudaya Melayu dan Kesenian Melayu. Sasaran panduan ini adalah para pelajar dan penyelidik APM.

 

 

Search the library catalogue

Pautan Jurnal Terindeks ERA 2012 & Scopus

Contact Us

Librarian

Mr. Haslan Tamjehi

       Follow us on :