Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Pengajian Melayu | Malay Studies: Koleksi Artikel Meja Rujukan Perpustakaan Pengajian Melayu

Panduan sumber dalam Pengajian Melayu

Judul Artikel

 

Perhatian: Sila rujuk Pustakawan  yag bertugas untuk melakukan pinjaman artikel.

Tajuk

Penulis

Tahun

Sumber

 

HUBUNGAN ETNIK

 

 1. Kongres Melayu yang Menebus Maruah Melayu

 

1991

Bumi dipijak milik orang

 1. Berakhirnya “Hidup Melayu”

 

1991

Bumi dipijak milik orang

 1. Berdikari dan Kesombongan Imigran

 

1991

Bumi dipijak milik orang

 1. Benar atau Salah Biar Keturunan Kita yang Menentukan

 

1991

Bumi dipijak milik orang

 

MASYARAKAT MELAYU

 

 1. Colonial Knowledge, Invention and Reinvention of Malay Identity in Pre-Independence Malaya: A Retrospect

Callistus Fernandez

1999

Akademika 55 (Julai) 1999: 39 - 60

 1. Chapter 5: The Iranun and Their Neighbours in Kota Belud

Sean David Conklin

 

The Iranun of Sabah

 1. Men and Women in Malay Society

Shamsul Amri Baharuddin

2001

Social Anthropology of the Malays

 

SENI BINA MELAYU

 

 

ORANG ASLI

 

 1. Achievements and Gaps in Orang Asli Research

Geoffrey Benjamin

1989

Akademika 35: Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan

 1. Things Are Not What They Seem: Semai Economy in the 1980s

Alberto G. Gomes

1989

Akademika 35: Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan

 1. Theories of Development and The Underdevelopment of the Orang Asli

Colin Nicholas

1989

Akademika 35: Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan

 1. Nutritional Status of Children of Various Orang Asli Communities in Peninsular Malaysia

Mohd. Sham Kasim

Zulkifli Ismail

Lailanor Ibrahim

 

1989

Akademika 35: Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan

 1. Aspek Sosio-Ekonomi Masyarakat Temuan di Bukit Tampoi

Sham Sani

1989

Akademika 35: Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan

 1. Pengumpulan Semula Orang Asli di Betau: Satu Penelitian Ringkas

Hasan Mat Nor

1989

Akademika 35: Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan

 1. Arkeologi Orang Asli

Adi Haji Taha

1989

Akademika 35: Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan

 

 

BAHASA MELAYU

 

 1. Konsep Penting dalam Pengajian
  Bahasa Melayu

Sanat Md. Nasir

 

Pengajian Bahasa Melayu Memasuki Alaf Baru

 1. Ketakterusan Berbahasa dalam Komunikasi: Satu Kajian dalam Urusan Perniagaan dan Hubungan di Kalangan Pekerja Melayu

Jamaliah Mohd. Ali

1999

Dewan Bahasa Julai 1999

 1. Apakah Deiktik?

Mohammad Fadzeli Jaafar

1999

Pelita Bahasa November 1999

 1. Konsep Eskatologi Nuruddin Ar-Raniri dalam Akhbar Al-Akhirah Fi Ahwal Al-Qiyamah

Ahmad Taufik

2003

Negeri Akhirat

 1. Mendapatkan dan Menjaga Korpus

William J. Samarin

1993

Linguistik Lapangan

 1. Kesopanan Bahasa

Teo Kok Seong

1996

Pelita Bahasa

 1. Tradisi Kesopanan dalam Pantun Melayu

Mohammad Fadzeli Jaafar

2000

Dewan Bahasa Jilid 44 Bil. 5

 1. Pujian dalam Bahasa Melayu

Akmar Mohamad

2000

Dewan Bahasa Jilid 44 Bil. 5

 1. Kata-Kata dan Andaian

Abdullah Hassan

1996

Pelita Bahasa

 1. Budaya Merendah Diri dalam Masyarakat Melayu

Mohammad Fadzeli Jaafar

1998

Jurnal Dewan Bahasa

 1. Lakuan Bahasa

Teo Kok Seong

1999

Pelita Bahasa

 1. Kesenyapan dalam Komunikasi Bahasa

Teo Kok Seong

1996

Pelita Bahasa

 1. Implikatur: Satu Aspek Seni Berbahasa Orang Melayu

Nor Hashimah Hj. Jalaluddin

1992

Jurnal Dewan Bahasa

 1. Satu analisis Kelakuan Bahasa dalam Keadaan Perbezaan Taraf dan Peranan

Asmah Hj. Omar

 

Kesopanan dalam Perbincangan dan Perbahasan

 

TOKOH MELAYU

 

 1. Haji Buyong Adil – Sejarawan Dua Zaman

 

2012

Sejarah Alam Melayu

 

KESULTANAN MELAYU

 

 1. The Peninsular Malay Sultanates: Genesis and Salient Features

Khoo Kay Kim

 

Sejarah Melayu (Malay Annals) and the Undang-undang Melaka (Melaka Digest)

 

ETNIK SABAH & SARAWAK

 

 1. Sejarah suku Bajau di Sabah: Benarkah Berasal Dari Tanah Johor?

 

 

 

Rosminah Haji Bakkang

2017

Pensyarah Kesenian Peribumi Borneo Dan Dekan Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan dari Universiti Malaysia Sabah (UMS)

 

POLITIK MELAYU

 

 

TANAH MELAYU – ERA HINDU-BUDDHA

 

 

SASTERA MELAYU

 

 1. Jurnal Pengajian Melayu: Bibliography Masyarakat Melayu Singapura, 1814 – 1994: Suatu Analisis

Hussin Mutalib

1998

Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

 1. A Macassar Version of Cinderella

Alexander F. Chamberlain and E. Sidney Hartland

2015

Folklore, Vol 19, No. 2 (Jun. 30, 1908), pp. 230 – 234

 

INSTITUSI PONDOK

 

 1. Patani Dalam Tamadun Melayu: Patani Sebagai Pusat Pengajian Islam Nusantara

Mohd  Zamberi A. Malek

1994

Dewan Bahasa Pustaka

 

EKONOMI MELAYU

 

 1. Social Anthropology of the Malays: Collected essays of M.G. Swift

Shamsul Amri Baharuddin

2001

Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia

 

AJARAN SESAT

 

 1. Khurafat Alam Melayu

Adil Akhyar

2010

Pustaka Azhar

 1. Ajaran Sesat: Mengenali Jalan Yang Terpesong

Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

2007

PTS Publications & Distributors

 

SEJARAH SELANGOR

 

 

MELAYU PATTANI & CHAMPA

 

 1. Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik

Mohd  Zamberi  A. Malek

1993

Hizbi

 1. Patani Dalam Tamadun Melayu

Mohd. Zamberi  A. Malek

1994

Dewan Bahasa Pustaka

 1. Patani Dalam Tamadun Melayu

Mohd. Zamberi  A. Malek

1994

Dewan Bahasa Pustaka

 1. Diaspora Melayu Cam

Mohamad Zain Musa

2011

Persatuan Sejarah Malaysia

 

 

 

KESENIAN MELAYU

 

 1. The Spiritual Essence of Tawhid (Oneness-Peerlessness) in Zapin Dance Performance by the Beholders of the Tariqat Naqsabandiah in Southeast Asia

Mohd  Anis Md Nor

2009

Koleksi Persidangan

 

MINANGKABAU & ADAT PERPATIH

 

 1. Sejarah Adat Perpatih Wilayah Naning di Melaka

Prof. Madya Dr. Zainal Kling

1982

Koleksi Risalah

 1. Adat Perpatih: Esei Pilihan

 

2007

Jabatan Warisan Negara, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia

 1. Minangkabau

Myrtha Soeroto

2005

Myrtle Publishing

 

ULAMA MELAYU

 

 1. Tuan Guru Haji Sulong dan Kitab Gugusan Cahaya Keselamatan: Satu Tafsiran Ringkas

Mahamad Ahamah

2009

Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu 2009 (23-25 Nov 2009 : Kuala Lumpur), v.2 Paper 10 (8p.)

 1. Purba: Jurnal Persatuan Muzium Malaysia

Persatuan Muzium Malaysia

1999

Purba : Jurnal Persatuan Muzium Malaysia 18 (1999): 118-130

 1. Tokoh Ulama Nusantara

Tajuddin Saman

1993

Berita Publishing

 

KRAFTANGAN MELAYU

 

 1. Kain Pelangi

Saifulrizal Shariff

2017

Teknologi Alam Melayu

 1. Kotak Nelayan Ke Laut

Saifulrizal Shariff

2017

Teknologi Alam Melayu

 

PERAHU NUSANTARA

 

 1. Perahu

 

1984

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Malaysia

 1. Perusahaan Perahu Tradisi Terengganu: Kajian Kes di Pulau Duyong

Rahimah Binti Sulong

2000

 

 1. Perahu di Nusantara: Senarai Kandungan

 

2016

 

 1. Perahu: Seni Pertukangan Tangan Masyarakat Melayu Tradisional

Mohd Baharudin Bin Mohd Hadza Othman

1988

 

 1. Perusahaan Perahu di Trengganu

Azman Bin Muda

1983

 

 1. Seni Bina Perahu Tradisional Masyarakat Melayu Terengganu: Perahu Patat Botok

Shamsul Bin Salim

1993

 

 

PERAYAAN

 

 1. Festival and Celebrations in Malaysia

Nelly Soh

2012

The Star Online

 1. Cultural and Religious Festivals: The Malaysian Experience

Mohd Shuhaimi Bin Haji Ishak

2010

Jati : Jurnal Jabatan Pengajian Asia Tenggara Universiti Malaya 15 (Disember 2010): 97-111.

 

KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

 

 1. The Making of The Malayan Constitution

Joseph M. Fernando

2002

Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society monographs, no. 31

 1. Ilmu Mengarang Melayu

Zainal Abidin Ahmad (Za'ba) dengan pengenalan oleh Asmah Haji Omar

2002

Dewan Bahasa dan Pustaka

 1. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VII

Abdullah Hassan

2008

Persatuan Penterjemah Malaysia

 1. Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia: Suatu Analisis Perkembangan Kebudayaan di Malaysia

A. Aziz Deraman

2001

Dewan Bahasa dan Pustaka

 

KEBUDAYAAN MELAYU

 

 1. Rupa dan Jiwa

Syed Ahmad Jamal

1992

Dewan Bahasa dan Pustaka

 

MANUSKRIP MELAYU

 

 1. Ejaan Jawi Abad Ke 17 Berdasarkan Surat Sultan Iskandar Muda Aceh Kepada Raja Inggeris, James I (1615M)

Sabariah Sulaiman, Ding Choo Ming, Teo Kok Seong dan Mohd Asmadi Yakob

2013

Koleksi Persidangan

 

ARKEOLOGI NUSANTARA

 

 1. Bukit Tengkorak di Semporna

Rosminah Haji Bakkang

2017

Infiniti

 1. Penyelidikan Arkeologi di Kota Balai, Jerantut, Pahang – Laporan Awal

Adi Haji Taha

1988

Jurnal Arkeologi Malaysia Bilangan 1, 1988

 1. Penemuan Tapak Arkeologi Pra-Sejarah di Pergunungan Kenderong dan Kerunai, Grik, Perak

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, UKM

1988

Jurnal Arkeologi Malaysia Bilangan 1, 1988

 1. Penyelidikan Arkeologi di Pulau Buluh, Pulau Kalumpang), Kuala Selinsing, Perak

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, UKM

1988

Jurnal Arkeologi Malaysia Bilangan 1, 1988

 1. Penyelidikan Arkeologi Prasejarah di Negeri Kelantan

Mohd. Kamaruzaman A. Rahman

1990

Jebat

Bil/No. 18

 

PENDIDIKAN MELAYU

 

 1. The Influence of English on The Writing in Malay of Malay Singaporean Students

Kamsiah Abdullah dan Gloria Poedjosoedarmo

2001

Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 11, 2001

 1. Kesan Globalisasi Terhadap Pendidikan Negara

Nazri Muslim

2001

Dewan Masyarakat April 2001

 

MELAKA – HANG TUAH

 

 1. Makam Hang Tuah di Tanjung Keling Melaka – Satu Analisis

Baharam Azit

1986/87

Jurnal Sejarah Melaka

 

ORIENTALIS

 

 1. Beberapa Sanggahan Terhadap Perspektif Orientalis Berhubung dengan Konsep Harta Sadaqah

Ghafarullahhuddin Din Mohd. Radzi Othman

2005

Jurnal CITU Jilid 1 No. 2